הפעילות בנויה על יסודות הלמידה אתגרית  Wilderness Adventure Therapy Program  ] תוך שהיא משלבת למידה התנסותית , קוגניטיבית וחוויה משותפת